Storno podmínky

Následující storno podmínky se vztahují na Apartmány-Pekin, Palackého 905 v Litovli.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednavatelem ubytovacích služeb (tj. hostem) a ubytovatelem (tj. Apartmány-Pekin). Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu. Záloha činí 50 % z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, je ubytovatel povinen nabídnout jiný termín k vyčerpání uhrazené zálohy s platností do konce roku. Zálohové platby jsou nevratné.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Vlastní storno podmínky:

  • Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů  před ohlášeným příjezdem.
  • Při zrušení rezervace 29-22 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.
  • Při zrušení rezervace 21-15 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
  • Při zrušení rezervace 14-2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové ceny pobytu.
  • Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% ceny pobytu.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Tyto storno podmínky jsou platné jak pro individuální hosty, tak pro skupinové rezervace.

V případě nezaplacené zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne  1. ledna 2015.